โรคผิวหนัง (Skin Disease) หมายถึง โรคที่ทำให้ลักษณะของผิวหนังมีผื่น

โรคผิวหนัง (Skin Disease) หมายถึง โรคที่ทำให้ลักษณะของผิวหนังมีผื่น ตุ่ม วงด่างขาว หรือเป็นก้อนขึ้นตามร่างกายโรคผิวหนัง สามารถมองเห็นได้ชัดเจน อาจมีอาการปวดหรือคันร่วมด้วย สาเหตุมาจากหลายปัจจัยด้วยกัน อาทิ การติดเชื้อ การใช้ยา ปรสิต อาการแพ้หรือเกี่ยวข้องกับภูมิแพ้ เป็นต้น โรคชนิดนี้ถือเป็นโรคที่ไม่รุนแรง มักพบเกิดขึ้นทั้งในส่วนของหนังกำพร้า (Epidermis) และหนังแท้ (Dermis) บางชนิดสามารถรักษาให้หายขาดได้ โรคผิวหนังบางชนิดมีลักษณะอาการคล้ายคลึงกัน แต่มีสาเหตุต่างกัน เช่น โรคผิวหนังอักเสบจะมีลักษณะเหมือนโรคผิวหนังที่เกิดจากภูมิแพ้ แต่เกิดจากสาเหตุที่แตกต่างกัน โรคผิวหนัง.

โรคผิวหนัง

โรคผิวหนัง

สาเหตุของโรคผิวหนัง มักพบมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่

1. ความผิดปกติของฮอร์โมน การอุดตันหรืออักเสบติดเชื้อของรูขุมขน ได้แก่
– สิว

2. โรคผิวหนังที่เกิดจากการการใช้ยา เครื่องสำอางค์ รังสี และแสงแดด ได้แก่
– กะ
– ฝ้า

3. โรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ได้แก่
– ฝี

4. โรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส ได้แก่
– โรคเอดส์
– โรคเริม
– โรคงูสวัด
– โรคอีสุกอีใส
– โรคหัดเยอรมัน
– โรคหูด

5. โรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อรา ได้แก่
– กลาก
– เกลื้อน
– โรคน้ำกัดเท้าหรือฮ่องกงฟุต
– รังแคหรือเชื้อราที่หนังศรีษะ
– เชื้อราที่เล็บ

6. โรคผิวหนังที่เกิดจากอาการแพ้หรือภูมิแพ้
– ผื่นจากการแพ้เกสรดอกไม้
– ผื่นจากการแพ้ขนสัตว์
– ผื่นจากการแพ้อาหาร
– ผื่นจากการแพ้ยา

7. โรคผิวหนังที่เกิดจาการขาดสารอาหาร ได้แก่
– โรคผิวหนังขาดวิตามิน บี 3

8. โรคผิวหนังที่เกิดจากพันธุกรรมหรือความผิดปกติขณะตั้งครรภ์ ได้แก่
– ไฝ
– ปาน

9. โรคผิวหนังที่เกิดจากความผิดปกติของผิวหนังหรือเกิดจากหลายสาเหตุ ได้แก่
– โรคสเก็ดเงิน
– ตาปลา

อาการของโรคผิวหนัง
อาการของโรคผิวหนังจะมีความรุนแรงมากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับชนิด และสาเหตุที่ทำให้เกิดโรค แต่โดยทั่วไปมักพบมีอาการเป็นผื่นแดง เป็นจุดหรือเป็นวง เป็นแผ่น เป็นตุ่มนูน เป็นตุ่มพอง และเป็นแผล โรคผิวหนังบางชนิดเกิดขึ้นถึงชั้นหนังแท้ทำให้เลือดไหลออก ซึ่งผู็ป่วยโรคผิวหนังมักพบอาการแสบ คัน และเจ็บบริเวณทีเกิดรอยแดง ตุ่มหรือแผล

การรักษา
การรักษาโรคผิวหนังมีหลากหลายแนวทางขึ้นอยู่กับโรค และสาเหตุของการเกิดโรค บางชนิดสามารถรักษาให้หายได้ เช่น โรคขาดวิตามิน บี 3 กลาก เกลื้อน เป็นต้น บางชนิดไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เช่น โรคผิวหนังที่เกิดจากโรคเอดส์ เป็นต้น โรคผิวหนัง.

Date
Categories
Tags
Permalink
Status