แฟรนไชส์ยา อินเตอร์ฟาร์มาซี ระบบแฟรนไชส์ร้านขายยา ทั่วประเทศ

แฟรนไชส์ยา อินเตอร์ฟาร์มาซี ระบบแฟรนไชส์ร้านขายยา ทั่วประเทศ แฟรนไชส์ยา
มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการด้านสุขภาพ ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ลูกค้าอย่างดีเยี่ยม เข้มข้นด้วยหลักสูตรการบริหารร้านขายยาและความรู้เรื่องโรค และการจ่ายยาอย่างมีประสิทธิภาพสูง แฟรนไชส์ยา.
แฟรนไชส์ยา
แฟรนไชส์ยา ทำไมต้องท่านถึงต้องเลือกเรา….แฟรนไชส์ร้านขายยาอินเตอร์ฟาร์มาซี
1. การตกแต่งร้านทันสมัย ดึงดูดลูกค้า โดยถูกต้องตามข้อกำหนดกระทรวงสาธารณสุข
2. มีความหลากหลายของยาและสินค้า เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าแต่ละทำเล
3. ราคาเหมาะสม
4. เน้นการบริการให้คำปรึกษาและแนะนำที่ดีเยี่ยม
5. จัดการร้านโดยระบบคอมพิวเตอร์ บาร์โค๊ด และซอฟแวร์ที่ใช้อย่างง่ายดาย
6. ไม่มีค่าแฟรนไชส์
7. บริหารสินค้าได้เอง เป็นอิสระ ไม่ต้องยึดติดกับเจ้าของแฟรนไชส์
8. บริการทั่วประเทศ
สิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับ แฟรนไชส์ยา
ทางเราจะดำเนินการให้ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มช่วยดูทำแลร้านยาไปจนถึงท่านสามารถขายยาได้ ตามรายละเอียดดังนี้
1. ให้คำปรึกษาในระยะเริ่มต้นจนผู้ลงทุนสามารถบริหารเองได้
2. รูปแบบการจัดวางร้าน ตกแต่ง มีให้เลือกหลายแบบ ตามผู้ลงทุนต้องการและงบประมาณ
a. ป้ายร้านชัดเจน โดดเด่น (ด้านหน้าหรือด้านข้าง) ตู้ไฟ
b. คอมพิวเตอร์, แสกนเนอร์บาร์โค๊ด, ซอฟท์แวร์จัดการร้านใช้ง่ายดาย
c. ประตูกระจก
d. เครื่องปรับอากาศ
3. ฝึกอบรมความรู้เรื่องโดยเภสัชกรชำนาญการร้านยา (โรค, ยา, การจ่ายยา)
4. จัดหาเภสัชกรคุมร้านยา
5. ขออนุญาตเปิดร้านยา
6. ให้คำปรึกษาการทำตลาด
7. ให้คำปรึกษาเรื่องทั่วไป เช่น การบริหารคลังยา, การจัดการบริการ, การทำบัญชี, วิเคราห์สินค้าและตลาด แฟรนไชส์ยา.

Date
Categories
Tags
Permalink
Status