หางานพัทยา “ผู้จัดการที่เติบโตมาจากผู้เชี่ยวชาญในการทำงาน

หางานพัทยา “ผู้จัดการที่เติบโตมาจากผู้เชี่ยวชาญในการทำงาน มีความรู้ ความสามารถมาก เมื่อมาอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการมักมีข้อเสียที่ไม่สามารถบริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล ยังปฏิบัติตัวเหมือนที่เคยทำในอดีต บางครั้งก็สับสนว่าควรทำ หางานพัทยา อะไรบ้างและอะไรที่ไม่ควรทำ จึงกลายเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวผู้จัดการเอง” หางานพัทยา.
หางานพัทยา

หางานพัทยา หลักคิดเบื้องต้นของผู้จัดการคุณภาพ

หน้าที่บริหาร, ควบคุม, จัดการ ไม่ใช่ลงมือทำงาน

ผู้จัดการ ควรไว้วางใจให้ลูกน้องเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ของเขา ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรไปทำแทนเขา เพราะเขาก็จะไม่เก่งถ้าเราคอย ทำแทนเขาไปหมด เราจึงควรแค่ชี้แนะเท่านั้น ดังนั้น จึงควรกำหนดเป้าหมาย และบริหารให้ได้ตามเป้าหมาย คอยตรวจสอบและควบคุมให้งานอยู่ในแผนที่กำหนดไว้

กล้าตัดสินใจ ไม่ใช่รอแต่คำสั่งอนุมัติ

ผู้จัดการมือใหม่ หลายคนยังไม่คุ้นเคยกับการตัดสินใจ เพราะที่ผ่านมารอแต่คำสั่งอนุมัติจากหัวหน้า ทำให้ไม่ค่อยกล้าตัดสินใจจึงหมดความเชื่อถือจากลูกน้อง ดังนั้น จึงควรฝึกการตัดสินใจถ้าไม่แน่ใจก็อาจทำทางเลือก เพียงนำไปปรึกษาหัวหน้าอีกครั้งหนึ่ง

สร้างทีมงานให้เหมาะสมกับงาน ไม่ใช่เลือกเฉพาะที่ถูกใจ

ทีมงานย่อมมีความหลากหลายในความสามารถและงานก็มีหลากหลายอย่าง ดังนั้น ควรกระจายงานและมอบหมายงานให้ตรงกับ จุดเด่นหรือศักยภาพของแต่ละคนเหมือนคำที่ว่า “Put the Right Man to the Right Job” เพราะผู้จัดการ หลายคนจะชอบใช้เฉพาะคน ที่สนิท ซึ่งในบางครั้งงานอาจมากเกินไปสำหรับเขา ควรพิจารณาให้เหมาะสมจะได้ผลงานที่มากกว่า

เผชิญหน้ากับปัญหาร่วมกับทีมงาน ไม่ใช่แค่การรายงานผู้บริหาร

ผู้จัดการมีหน้าที่รับผิดชอบ ปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นใครในทีมงานที่ปฏิบัติงานผิดพลาด เพราะเป็นทีมงานของเรา ดังนั้นจึงควรเข้าร่วมแก้ไขปัญหาโดยการตรวจสอบ, กำหนดแนวทาง, ให้คำแนะนำและอาจร่วมช่วยเหลือถ้าจำเป็น เพื่อให้ปัญหา/อุปสรรคได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที ไม่ใช่แค่คอยตอบคำถามผู้บริหารว่าเกิดอะไรขึ้น ถ้าทำอย่างนั้นแล้วคงจะได้ใจทีมงานยากครับ

ทำงานเชิงรุก (Proactive) ไม่ใช่รอรับงาน (Reactive)

ผู้จัดการต้องเป็นผู้กำหนดเป้าหมาย ให้กับทีมงานแล้วลงมือปฏิบัติตามแผนงาน เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ ไม่ใช่รอรับงานเหมือในอดีตอีกต่อไป อีกทั้งยังต้องพัฒนาให้ทีมงานทำงานเชิงรุกด้วย โดยการจูงใจให้ทุกคนมีเป้าหมาย ของตัวเองแต่ต้องสอดคล้องกับเป้าหมาย ของทีมงานด้วย และให้ทุกคนวางแผนงานของตัวเองให้ละเอียด แล้วจึงปฏิบัติงานตามแผนอย่างต่อเนื่องต่อไป

สร้างทีมงานให้เป็นทีมเวิร์ค ไม่ใช่ยุให้ทะเลาะกัน

ผู้จัดการหลายคน ไม่ได้ทันระวังตัว ว่าได้สร้างความระแวงให้กับทีมงานเพราะชอบให้คนนั้นตรวจสอบคนนี้ แล้วให้คนนี้ตรวจสอบคนอื่นต่อไป เพื่อจะได้ข้อมูล แต่จริงๆ แล้วผู้จัดการ ควรเป็นผู้พูดคุยกับบุคลากรภายในทีมด้วยตัวเอง ไม่จำเป็นต้องถามคนอื่น เพราะการพูดคุยกันในทีมย่อมสร้างความเข้าใจและความ ไว้วางใจให้เกิดขึ้นภายในทีมได้ การทำงานก็จะราบรื่นไม่ต้องคิดกันไปเอง สุดท้ายทีมงานก็จะกลายเป็นทีมเวิร์คหางานพัทยา.

Date
Categories
Tags
Permalink
Status