ลงทุนออนไลน์ การลงทุนใดๆในโลก ล้วนมีความเสี่ยงเหมือนกันหมด

ลงทุนออนไลน์ การลงทุนใดๆในโลก ล้วนมีความเสี่ยงเหมือนกันหมด ต่างกันอยู่ที่ความเสี่ยงมากหรือน้อยเท่านั้น เช่นนักกีฬาแข่งรถอาชีพ ขับรถแข่งเพียงชั่วโมงสองชั่วโมงเพื่อจะรับเงินรางวัล 30 ล้านเหรียญ ลงทุนออนไลน์ เขาก็เสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้ตลอดเส้นทางการแข่งขัน, นักมวยสากลอาชีพ ก็ล้วนมีความเสี่ยงที่จะตายบนสังเวียนผ้าใบไม่แพ้กัน, นักธุรกิจภาค Real Sector อย่างสายการบินยังเจ๊งไปแล้วหลายราย, คาร์ฟูร์เมืองไทยยังขายกิจการให้บิกซีเลย ไม่นับบริษัทเล็กบริษัทน้อยที่จดทะเบียนกันนับพันๆต่อเดือน ก็ยังมีบริษัทที่จดทะเบียนยกเลิกนับพันเช่นกัน ลงทุนออนไลน์.

ลงทุนออนไลน์

ลงทุนออนไลน์ เอาหละครับผมเชื่อว่า จะทำธุรกิจใดๆ จำเป็นต้องเรียนรู้ธุรกิจนั้นๆอย่างถ่องแท้ เช่นเดียวกับการลงทุนในตลาดหุ้นหรือตลาดหลักทรัพย์หากไม่เรียนรู้ หรือไม่มีความรู้ก็ยากที่จะประสบความสำเร็จ ยิ่งตลาดฟอเร็กซ์ ที่มันเข้าถึงคนได้ใกล้ตัวที่สุด และง่ายแสนง่ายที่สุด ถ้าหากไม่มีความรู้ดีจริงๆ หรือไม่รู้จักมันดีก็ยิ่งมีความเสี่ยงมากเช่นเดียวกัน

ถ้าเปรียบเทียบตลาดฟอเร็กซ์เป็น “ไฟ” โดยทั่วไปทุกคนทราบว่าไฟมันสามารถไหม้ตึกรามบ้านช่องให้ราบเป็นหน้า กลอง(เช่นแยกราชประสงค์) โดยไม่มีข้อยกเว้น นี่คือโทษของไฟ ในขณะเดียวกันไฟก็มีประโยชน์อย่างมหันต์ ใครกล้าปฏิเสธว่าในบ้านทุกๆบ้านไม่มีไฟ ทุกๆครอบครัวต้องมีเตาไฟเพื่อการหุงต้มข้าวปลาอาหาร นี่ก็ใช้ไฟให้เกิดประโยชน์กับกาดำรงชีพของทุกๆครอบครัว

อย่างไรก็ตามเมื่อจะเล่นกับไฟ ต้องรู้จักไฟ ต้องรู้วิธีจุดไฟ ต้องรู้จักวิธีที่จะดับไฟ (ดับด้วยเครื่องดับเพลิง ดับด้วยน้ำ ดับด้วยทราย ดับด้วยคาร์บอน ดับด้วยการจำกัดออกซิเจนฯลฯ) ต้องรู้จักวิธีที่จะป้องกันไฟ เพราะไฟติดด้วยออกซิเจนและเชื้อเพลิง ถ้ามีออกซิเจนแต่ไม่มีเชื้อเพลิงไฟก็ไม่ติด ถ้ามีเชื้อเพลิงแต่ไม่มีออกซิเจนไฟก็ไม่ติดเช่นกันลงทุนออนไลน์

เช่นเดียวกับการที่จะลงทุนในตลาด ฟอเร็กซ์ ถ้าไม่มีความรู้ ไม่มีประสบการณ์ก็ยากที่จะประสบความสำเร็จได้ ด้วยเหตุผมนี้จึงเขียนบทความนี้เพื่อจะสื่อสารให้ผู้ที่กำลังสนใจ จะลงทุนได้ใช้วิจารณญาณและความรู้ความสามารถพินิจพิเคราะห์ อย่างจริงจังให้ทะลุและเก็บประสบการณ์แห่งความสำเร็จจริงๆ เสียสละเวลาในการเรียนรู้มันอย่างจริงจังและถ่องแท้ แล้วคุณจะเลิกและลืมทุกๆอาชีพที่คุณใฝ่ฝันหันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆ หันมาให้ความสำคัญในใช้เงินเพียงไม่เท่าใด เพื่อสร้างให้มันเป็นก้อนโตๆ เท่าใดก็ได้อยู่ที่เป้าหมายของคุณที่ตั้งไว้ ในช่วงเวลาสั้นๆ จริงๆ (จะสั้นหรือยาว ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่คุณเก็บเกี่ยว)

1. คุณจะต้องเข้าใจธรรมชาติของการลงทุนว่าคืออะไร?
การลงทุน หมายถึงการใช้เงินสดจริง ณ เวลาปัจจุบัน ไปจ่ายเพื่อทำธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่ง เพื่อหวังจะให้เกิดดอกออกผล หรือได้รับผลตอบแทน จากการจ่ายเงินนั้นในอนาคต โดยมุ่งหวังว่าผลตอบแทนส่วนที่เพิ่มขึ้นนั้นจะสามารถชดเชย ระยะเวลา อัตราเงินเฟ้อและความเสี่ยง ที่คุ้มค่าและยังเหลือเป็นกำไรส่วนเก็บได้อีกทางหนึ่งด้วย หรือพูดง่ายๆ อย่างภาษาชาวบ้านว่า “การลงทุน” คือการนำเงินสดไปลงทุน ในกิจการใดๆ ที่เราศึกษาวิเคราะห์แล้วว่าจะเกิดดอกออกผลดีในอนาคต ทั้งนี้เพื่อหวังว่าดอกผลที่เกิดจากการลงทุนนั้น จะช่วยทำให้ชีวิตประจำวันและอนาคตมีอิสระทางด้านการเงินและเกิดสภาพคล่องใน การจับจ่ายใช้สอยได้ดี เช่น เปิดร้านขายของ,ขายอาหาร,ขายสารพัด ฯลฯ หรือทำธุรกิจอื่นๆ นับพันๆหมื่นๆประเภท ก็เพื่อจุดประสงค์เดียวกันนั่นเอง แต่ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดก็ล้วนแต่มีความเสี่ยงทั้งสิ้น จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าเป็นธุรกิจอะไร ถ้าเป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มาก ธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนน้อยความเสี่ยงก็น้อยตาม ถ้าไม่เช่นนั้นจะไม่มีคำว่า “เจ๊ง” ให้ได้ยินจนคุ้นหู

2. คุณจะต้องวางแผนการลงทุน
โดยปกติก่อนที่จะดำเนินการ ประกอบกิจการ หรือประกอบธุรกิจ หรือลงทุนกิจการใดๆก็ตามที่ผู้ลงทุนคาดหวังจะให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ผู้ลงทุนจะต้องมีการจัดทำ”แผนธุรกิจ”หรือแผนการลงทุนก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งในแผนนั้นจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆหลายภาคส่วน เพื่อเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจนั้นๆให้สำเร็จลุล่วงได้ด้วดี การลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์ก็เช่นเดียวกันหากไม่ได้วางแผนการเทรด และเทรดตามแผนนั้นก็ย่อมยากที่จะประสพความสำเร็จ ดังนั้นแผนการลงทุนในตลาดฟอเร็กจึงมีความจำเป็นอย่างมากและจะประกอบด้วยแผน ต่างๆดังนี้

 

3.กำหนดระยะเวลาการลงทุน ให้เหมาะสมกับเป้าหมายเช่น
1.1 เทรดหรือลงทุนะยะสั้น 1 วัน 1 สัปดาห์ 1 เดือน
1.2 เทรดระยะปานกลาง 1 เดือนม 3 เดือน, 6 เดือน หรือ 1 ปี
1.3 เทรดระยะ 1 ปี 3 ปี 5 ปี หรือ มากกว่า
การกำหนดระยะเวลาในการเทรดจะเป็นประโยชน์ ในการเลือกคู่เงิน และการเทรด CFD หรือ Future ตัวอื่นๆเช่น ทองคำ , น้ำมันดิบ คู่เงินตราระหว่างประเทศ ดัชนีหุ้นเช่น ดาวโจน เอสแอนด์พี, แนสแดกซ์ เพราะกร๊าฟของคู่เงินวิ่งไม่เสมอกัน บางตัวสามารถสร้างกำไรได้ไวและช้าต่างกัน

4. กำหนดจำนวนเงินลงทุนว่าควรเป็นเท่าใด?
การกำหนดจำนวนเงินที่ใช้ในการลงทุนขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ ว่าเราต้องการผลลัพธ์เท่าใด เรามีความรู้ในการเทรดมากขนาดไหน เรามีประสบการณ์ยาวนานขนาดไหน และที่สำคัญเรามีเงินในกระเป๋าเท่าใด ที่เมือลงทุนเทรดแล้วไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อน เพราะการลงทุนในฟอเร็กซ์ ถ้าเงินทุนน้อยเมื่อตลาดผันผวน จะก่อให้เกิดความเครียดอย่างแรง เพราะ มาร์จิ้น จะมีผลต่อจิตใจนักลงทุน ยิ่งมาร์จิ้นเหลือน้อยหรือไม่เหลือเลยจะถูก Cut lot ทันที ดังนั้นเราสามารถยอมรับความเสี่ยงเมื่อตลาดผันผวนได้เท่าใด

5.กำหนดผลตอบแทนต่อการลงทุนว่าควรเป็นเท่าใด?
โดยธุรกิจทั่วไปผลตอบแทนของการลงทุนก็จะมีมากน้อยต่างกัน สำหรับฟอเร็กซ์ควรกำหนดผลตอบแทนต่อเดือน อย่างน้อยไม่ควรต่ำกว่า 25% ต่อเดือน หรือจะมากกว่านั้นก็ได้เพื่อสร้างแรงจูงใจเช่นบางคนสามารถสร้างผลลัพธ์ต่อ เดือนตั้งแต่ 50% ถึง 500% แปลว่าถ้ามีเงินลงทุน 300,000 บาท ควรมีรายรับจากการลงทุนไม่น้อยกว่า 75,000 บาทต่อเดือนหรือมากกว่า

6.แผนการเทรด
แผนการเทรดมีความสำคัญต่อการลงทุนประเภทนี้มาก ที่นักเทรดมืออาชีพจากต่างประเทศมักกล่าวว่า “วางแผนการเทรดและเทรดตามแผน”  ลงทุนออนไลน์.

Date
Categories
Tags
Permalink
Status